Formy rozliczeń

Wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana indywidualnie z klientem.

Kancelaria stosuje dwa systemy wynagradzania:

  • wynagrodzenie zryczałtowane, które określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia,
  • wynagrodzenie godzinowe, którego wysokość zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia.

Kancelaria przewiduje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.