Zakres usług

Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne jak i zapewnia zastępstwo procesowe dla osób fizycznych we wszystkich rodzajach spraw, a w szczególności z zakresu:

 • prawa rodzinnego w tym w sprawach o rozwód, separację, alimenty, dotyczących władzy rodzicielskiej, podziału majątku, zaprzeczenia i ustalenia ojcostwa,
 • obrony w sprawach karnych w postępowaniu sądowym i przygotowawczym, w tym w sprawach o przestępstwa gospodarcze i przestępstwa skarbowe,
 • postępowania w sprawach nieletnich,
 • prawa cywilnego w tym w sprawach o odszkodowania za wypadki komunikacyjne i błędy lekarskie, o zapłatę,
 • prawa spadkowego,
 • prawa rzeczowego,
 • postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria posiada także stosowne doświadczenie w celu zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, jak również fundacji i stowarzyszeń z zakresu:

 • prawa cywilnego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa spółek handlowych,
 • prawa telekomunikacyjnego.

W szczególności Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących tworzenia spółek prawa handlowego, zgłaszania podmiotów do KRS, przygotowywania uchwał zgromadzenia wspólników wraz z udziałem w zgromadzeniach, zmiany umów spółek, ich przekształcenia i likwidacji.